Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΜΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

thumb

Οἱ φαυλεπίφαυλοι τοῦ «φαύλου κύκλου»

ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ


Νεωστί, νεόρραντος, ὁ πολλὰ βαρὺς καὶ ὄχι Βενιζέλος, ὁ καὶ ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων, μᾶς κανοναρχεῖ πῶς πρέπει νὰ ἐξέλθουμε τοῦ «φαύλου κύκλου»… Καὶ ὅτι, συμπαρακολούθως, οἱ φαῦλοι τῶν φαύλων, οἱ φαυλεπίφαυλοι ποὺ μᾶς εἰσῆλθαν στὸ φαῦλον, θὰ μᾶς ἐξέλθουν… Γιὰ νὰ μᾶς εἰσέλθουν, καταφανῶς, στὴν ὑποτέλεια καὶ τὴν σκλαβιὰ τῆς «συμπεφωνημένης» χρεωκοπίας, ἐντὸς τῆς εὐρωζώνης: μὲ τὸ ζωνάρι τῆς κομμαντατοὺρ τῶν «ἐκσυγχρονιστικῶν» τους κλοπῶν, τροϊκανῶν καὶ λοιπῶν ἁγιογδυτῶν.
Ἐπειδὴ «ὅλοι οἱ Ἕλληνες» (ὑποθέτω καὶ ἡ κυρία Μπακογιάννη, μαζί μας) πρέπει νὰ «βάλουμε πλάτη», κι ὄχι μόνον τὸν κῶλο τῆς φτωχολογιᾶς μας, ὅπως μέχρι σήμερα, γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ συμμετέχω, διὰ τοῦ ἀφεδρῶνος μου, στὴν πάνδημον ἀχθοφορίαν (κάτι σὰν τὴν πάνδημον εὐρωπαίαν Ἀφροδίτην, πού, κλεπτίστατη, μᾶς κατακλέβει μέσα στὸ μπορντέλο τοῦ ΠΑΣΟΚ).
1ον) Διαπιστώνουμε, πὼς ἐδῶ καὶ τρεῖς ἑβδομάδες, στὴν Ἰσλανδία, οἱ Ἰσλανδοὶ δικάζουν τὸν πρωθυπουργό τους, τοῦ 2008 καὶ ἐφεξῆς, γιὰ «βαρειὰ ἐγκληματικὴ ἀμέλεια» κατὰ τήν, ὑπ’ αὐτοῦ καὶ τῶν κολλητῶν του, διαχείριση τῶν κοινῶν τῆς Ἰσλανδίας. Ἄρα:
2ον) Ἄρα, σ’ ἐμᾶς καὶ ἀπὸ ἐμᾶς: πρέπει νὰ παραπέμψουμε σὲ δίκη τὴν τρόϊκα Σημίτη-Καραμανλῆ-georgakis, διότι, τὰ γνωστά, ὅπως στὴν Ἰσλανδία καὶ χειρότερα. Στὸ μεταξύ, ἡ προσωρινή τους κατοικία νὰ βρίσκεται στὸν Κορυδαλλό, Διαβατά, Γιεντὶ Κουλὲ καὶ Ἰτζεδίν, κι ἀπὸ κεῖ, οἱ τρεῖς πρωθυπουργοί μας τῆς ἐγχωρίου μας τρόϊκας, ἂς ζητοῦν ὅπως ὁ Ψωμιάδης τὴν ἀποφυλάκισή τους, κι ἂς θεωροῦν τὸν φαυλεπίφαυλον ἀπαυτό τους «πολιτικὸ κρατούμενο»: κατάκλεψαν, ἀπέκρυψαν, ψευδολόγησαν, ἐξαχρείωσαν. Ἐδῶ. Ἐμᾶς:
Τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοὺς πῆγαν, ἀπὸ τὰ δυόμιση, στὰ εἴκοσι τόσα δίς, κι ὁ Σημίτης ἄλλαζε τοὺς διευθυντάδες, γιὰ νὰ τὸ πάει, ὅπως τὸ πῆγε, «ἀπ’ εὐθείας ἀνάθεση» στοὺς μπετατζῆδες καὶ λοιποὺς λωποδύτες...
Ὁ Καραμανλής, μὲ τὰ «δομημένα ὁμόλογα», τὰ πολυπουλημένα τῶν «συνεργατῶν» του, διπλασίασε τὸ χρέος τῶν Ἑλλήνων: ἀφοῦ τοὺς ἔκλεψε, δανείστηκε ἀπὸ «τὶς ἀγορές», γιὰ νὰ ἐπιστρέψει τὰ κλεμμένα στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας. Ἄρα μᾶς διπλοέκλεψε!
Κι ὁ georgakis εἶναι ἡ σημερινὴ κλοποξεφτίλα, ἕνα συναμφότερον ἐσχάτης βλακείας καὶ ἐσχάτης προδοσίας: τὸ συναμφότερον, ὡς roll over…
3ον) Τὸ Σ.Δ.Ο.E. ἀνεκοίνωσε ἐπισήμως, ὅτι ἀπὸ Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἔστειλε 4.800 καί (!) ὀνόματα φοροκλεπτῶν στὶς Τράπεζες, γιὰ νὰ ἀνοίξουν οἱ λογαριασμοί τους πρὸς ἐπαλήθευσιν. Οἱ Τράπεζες, μέσα σὲ ἐννέα μῆνες, ἔδωσαν μόνον 100 (ἑκατόν!) λογαριασμοὺς φοροκλεπτῶν! Ἀπὸ τοὺς 4.800 ζητηθέντες ἀπὸ τὸ Σ.Δ.Ο.Ε. Ἄρα; Ἄρα, Τραπεζίτες, georgakis καὶ κολλητοί, συνένοχοι!
Ἄρα, georgakis, συναφεῖς ὑπουργοί του καὶ κολλητοί, ὡς καὶ οἱ Πρόεδροι τῶν Τραπεζῶν, ποὺ συνεργοῦν στὴν ἀπόκρυψη, εἶναι συνεργοὶ στὸ ἔγκλημα… Ὣς καὶ οἱ Εἰσαγγελεῖς ποὺ μᾶς κοροϊδεύουν. Ἄρα; Ἄρα ὅλοι αὐτοὶ στὸν Κορυδαλλὸ καὶ Γιεντὶ Κουλέ (ὅπου εἶχαν καὶ τὸν πατέρα μου, ὄχι γιὰ κλοπή, ἀλλὰ γιὰ ἐσχάτη φιλοπατρία).
Νά τη ἡ συνταγή, γιὰ νὰ σπάσει ὁ «φαῦλος κύκλος»…
Μὴ δότε τὰ φαῦλα τοῖς φαύλοις: «Φόλλα, στοὺς φαύλους» τῆς Ε.Σ.Α., …συγγνώμη, τῆς Βουλῆς, ἤθελα νὰ ψελλίσω…
Γιὰ μᾶς τώρα, ποὺ συσπειρωνόμαστε στὶς «Σπίθες»: Ποιά ἡ στάση μας, ἀλλὰ καὶ ἡ κίνησή μας, ἔναντι ὅλης αὐτῆς τῆς πολιτικῆς δυσμορφίας καὶ δυσοσμίας; Μά, τὸ τοῦ Ἡράκλεους! Νὰ καθαρίσουμε τὴν κόπρον τοῦ Αὐγείου, τοῦ Κοινοβουλίου καὶ τοὺς ἐκεῖ ἐπιχωριάζοντες κοπρίτες τοῦ δικομματισμοῦ (καὶ μόνον, τοῦ δικομματισμοῦ).
Γενικὴ καὶ προσωρινὴ ρήτρα: Οὐδείς, δηλαδὴ οὐδὲ εἷς, τοῦ δικομματισμοῦ, ποὺ ὑπῆρξε σὲ ἀξίωμα κυβερνητικό, Δ.Ε.Κ.Ο., συμβούλια καὶ δὲν συμμαζεύεται, οὐδεὶς δικαιοῦται νὰ συμμετάσχει τοῦ λοιποῦ στὸν δημόσιο βίο, τὸν ὁποῖον ἐξαχρείωσε ἡ παρουσία του. Στέρησις, δηλαδή, διὰ βίου, τῶν ἐθνοσωτήριων δικαιωμάτων τους.
Γιὰ τοὺς νῦν βουλευτὲς τοῦ δικομματισμοῦ, συμμετοχὴ στὰ κοινά, μόνον, ὅσων δὲν ψήφισαν τὰ Μνημόνια, τὰ Εὐτέλεια, τὰ Ὑποτέλεια καὶ τὰ Δωσίλογα, ποὺ διατάζει ἡ Κομμαντατούρ.
Καὶ οἱ Τράπεζες, μιά καὶ πῆραν 130 δὶς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἄρα λαϊκοκρατοῦνται. Προσωρινῶς, τελεία. Τελεία ἀτέλεστος…
Tags:
ΠΗΓΗ  . ΠΟΝΤΙΚΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: